Deze Pagina bekijk je optimaal met het Lettertype "Morpheus Regular" Download: Klik hier Vergeet niet ons eerst te book-marken!

  Home Pagina

  Stregheria

  De Godin & De God

  De 8 Treguenda

  Strega's gereedschap

  Over Myrddin Mooncrow

  Onze Magie

  Cursussen & Workshops

  De Heksenwinkel

  Via Magicka Maillijst

  Stregheria & Wicca

  Link Pagina

  Maan Fases

Benvenuto a tutti!


Welkom bij de website van Via Magicka, een website over de oude traditionele italiaanse hekserij, ook wel bekend als Stregheria. Deze zuid-europese vorm van De Oude Religie kan met recht oud worden genoemd. Ze stevent ver voorbij aan Gerald Gardner en zijn wicca en brengt ons tot naar een tijd waarin onze voorouders nog leefden met en door de natuur en haar krachten, een tijd waarin hekserij en het aanbidden van de Godin en haar God nog gewoon waren...

Deze site zal uiteraard nog verder worden uitgebreid, dus hem bij je favorieten toevoegen is wel aan te raden ;-)
Merry Meet,

In deze roerige tijden krijgen we veel geluiden te horen van mensen die zich machteloos voelen tegen het toenemende geweld in onze maatschappij. Het lijkt er zelfs op dat veel heksen zich op dit moment hulpeloos en leeg voelen. De haat die om ons heen uit lijkt te spreiden van religie tegen religie, is een teken van angst, en angst is zelden een goede raadgever zoals we allemaal weten. Maar gelukkig zijn er ook andere geluiden, zoals het initiatief dat mij onlangs bereikte via het mailforum “heksenklets”. Het deed me goed in deze tijd een positieve gedachte te horen, en zo kwamen wij op het idee, dit initiatief uit te breiden en te verspreiden. Als we werkelijk staan voor wat we zeggen en geloven in wat we doen dan weten we dat we een verandering teweeg kunnen brengen, dus ik vraag je, kopieer deze tekst, en verspreid het ritueeltje zo veel mogelijk. Des te meer gedachten zich richten op een gelijk doel, des te meer effect zal ons werk ongetwijfeld hebben. Hieronder eerst het oorspronkelijke bericht:

Merry Meet allemaal.

ik wil mij tot jullie richten om onze krachten te bundelen, Toen in 1943 in Engeland de situatie uit de hand liep en de Duitsers op het punt stonden om Engeland binnen te vallen , ook toen bundelden de heksen en de kerk hun krachten en hun machten. Met als gevolg dat Engeland gespaard bleef. Nu in Nederland dreigt de situatie ook uit de hand te lopen. Daarom deze oproep. Laten wij licht brengen, laten wij vrede brengen en inzicht in ons fijne land. Hoe kunnen we iets doen:

Neem een witte kaars, graveer in deze kaars deze woorden: vrede, samenhorigheid, naastenliefde, en rust. Haal de kaars 3x door de rook heen van de wierook. Met de woorden Ik( naam) activeer deze kaars met het element lucht. Met mijn liefde en mijn kracht. Zodat hij voor ons werkt bij dag en bij nacht. haal de kaars 3 x door het vuur van een kaars met de woorden:Ik( naam) activeer deze kaars met het element vuur. Met mijn liefde en mijn kracht. Zodat hij voor ons werkt bij dag en bij nacht. Haal de kaars 3 x door het water uit je bokaal met de woorden:Ik( naam) activeer deze kaars met het element water. Met mijn liefde en mijn kracht. Zodat hij voor ons werkt bij dag en bij nacht. Haal de kaars 3 x door wat zout. Met de woorden:Ik( naam) activeer deze kaars met het element aarde. Met mijn liefde en mijn kracht. Zodat hij voor ons werkt bij dag en bij nacht.

Dan activeer je de kaars met het 5e element door hem te zalven met een olie naar eigen gevoel, de woorden zullen dan zichtbaar worden op de kaars voor het licht. ook hierbij zeg je de woorden: Ik( naam) activeer deze kaars Met mijn liefde en mijn kracht. zodat hij voor ons werkt bij dag en bij nacht.

Zet deze kaars voor een spiegel en steek hem aan met je gevoel, brandt de kaars op in drie dagen .

Zet de woorden ook op een stuk papier, en steek dit aan met de vlam van je kaars, en vang deze as dan op , strooi dan de as dan buiten uit bij je in de buurt. En durf dan te vertrouwen .

Ik hoop dat jullie mee willen doen!

Tijdens het branden van de kaars zou je de volgende aanroep kunnen oplezen uit Rae Beth’s “De Wijsheid van de Heks” :

Grote Godin en God van de grote opslagkamer van het geheugen van de ware bron van het oprechte handelen. Wees met ons. Help ons onszelf en elkaar begrijpen. Vrouwe en Heer van de diepe spelonken, van de ondergrondse rivieren, van de begraven kostbaarheden, doe ons de redenen voor onze gevoelens zien en kennen en aanvaarden. Breng het verborgen potentieel voor goedheid aan het licht dat besloten ligt in het angstaanjagende. Laat al wat zich ondergronds in onze zielen bevindt uitstromen in vervulling schenkende doelgerichtheid. Want alleen wat stilstaat, kweekt bederf. En door u kunnen we een worden met wat beweegt en leeft.

Zo zal het zijn….

Steek die kaars aan! De toekomst maken wij. We hebben altijd de keuze. Ik geloof in de Kracht van het positief denken. Ik geloof dat iedereen verschil kan maken en dat voorspellingen er zijn om te laten zien hoe het kan gaan...Wie kiest voor Bush? Wie steekt moskeeën in brand? Wie steekt kerken in brand? Juist in deze tijden, waar angst regeert, is het belangrijk om Vrede uit te stralen! Om standvastig te blijven en te geloven in het goede. Of je nu moslim, christen, wiccan, heks... of wat dan ook bent! Ieder mens heeft de keuze! Elke dag, minuut, seconde, opnieuw...

Met dank aan de heksenklets en Rae Beth!!!!

Brightest Blessings, Myrddin Mooncrow

Veel leesplezier!InnerWorld Webring De InnerWorld Webring

Sites over spiritualiteit, geneeswijzen
en psychologische onderwerpen.

Volgende site         Willekeurige site         Alle sites        Lid worden 


Heb je verdere vragen? Stuur Mooncrow een mailtje

Copyright © 2002 - Via Magicka - Nijmegen, the Netherlands